X
Menu

AKTUELLE PROJEKTER

Nye grunde i Pandrup

AKTUELLE PROJEKTER

Nye grunde i Frejlev
Velkommen til projekt gruppen
John Bo Nielsen
Tlf. 4027 3370


Fra tanke til handling
Kystsikring
Alfred Nobels Vej
Afsluttede projekter

Vi giver ejendomme mere værdi

I Projekt Gruppen er der ikke langt fra tanke eller idé til handling. Vi kan agere i markedet med meget kort varsel. Projekt Gruppen kan hurtigt overskue et byggeri eller et jordareals potentiale. Projektudvikling i det byggede miljø er ikke et fag, man kan læse sig til på Aalborg Universitet. Det kræver en bred erfaring og bygger på mange års virke i byggebranchen - ikke mindst som rådgivende ingeniører med et stort antal forskelligartede byggerier gennem 35 år.
 
De seneste 25 år har vi været fortrolige rådgivere for kunder og investorer helt fra byggesagernes idéfase og spæde start til afsluttet projekt.
 
De fleste sager indledes ved, at kunden eller samarbejdspartneren ringer og spørger ”Hvad nu hvis…?”, eller ”Mon det er muligt at…?”. Hvis du har en idé eller formodning om en mulighed for at skabe merværdi ved omdannelse eller udvikling af ejendomme eller jordarealer, er vi altid klar til diskret og seriøst at beregne og eventuelt gøre sagen mulig. Hvis det påviste potentiale med ejendommen er positivt, er vi klar til at indgå aftaler om det videre forløb.
 
Projekt Gruppen arbejder med mange forskellige modeller tilpasset samarbejdspartnernes ønsker og muligheder. Projekt Gruppen kan købe ejendommene og alene stå for udviklingen, eller der kan indgås partnerskabsaftaler med en fælles løsningsmodel, hvor merværdien derfor deles imellem partnerne, når sagen har opnået succes. Det er ofte en længerevarende proces, men erfaringen viser, at det er værd at vente på en større økonomisk gevinst.