X
Menu

Blommevej, Pandrup

 
 Landbrugsejendommen Brogaarden på Blokhusvej blev tidligere udstykket og bebygget med de første 22 boliger til Nørresundby Boligselskab. De resterende 26 boliger, som er indeholdt i lokalplanen, planlægges opført efter sommer 2019 som et supplement til de eksisterende lejeboliger. Endvidere udnyttes lokalplan nr. 2 på ejendommen med byggemodning af 14 parcelhusgrunde i samme periode.