X
Menu

 

Broagervej 1-51  og 44-76, Sønder Tranders, 9260 Gistrup


Projekt Gruppen og familien Winther Christensen udviklede i 2006 den sydvendte bakkeskråning Broager, hvor der tidligere havde været gartnerier, til 47 byggegrunde og 18 lejeboliger. Grundene og byggeretterne til lejeboliger blev solgt efter blot to måneders markedsføring. Det var første gang, Projekt Gruppens model ”Aktive Interessepartnere” blev anvendt. Modellen går i sin enkelthed ud på, at Projekt Gruppen etablerer et fælles byggeselskab sammen med jordejeren i lige part, hvor Projekt Gruppen leverer den tekniske ekspertise med udviklingsarbejdet, og jordejeren leverer jorden. Ingen af parterne har økonomisk udbytte, før projektet i princippet er solgt. Det giver en likviditetsmæssig fordel, som i sidste ende skaber mere værdi for parterne.