X
Menu


 
Griegsvej og Carl Nielsens Vej, Frejlev - 184 nye byggegrunde

     

Frejlevgaard er en af de større boligudstykninger i Aalborg. Den samlede udstykningsplan omfatter tre lokalplaner med et samlet areal på 35 ha eller 350.000 m2. Det svarer til, at Frejlev by er udvidet med lidt mere end 25 pct. siden projektets start 2013.

 

Projektet blev delt i tre facer, hvoraf de to er afsluttet, og grundene er solgt, bl.a. til HusCompagniet og en del private grundkøbere. Den tredje lokalplan på Carl Nielsens Vej er næsten etableret og mangler kun udstykningen af de resterende 20 parcelhusgrunde.

  

Alle lokalplaner på Frejlevgaard-udstykningen er udarbejdet efter princippet med at placere biler i vest og den bløde trafik i øst vendende mod byen. Det er muligt at komme sikkert rundt via stier og stillegader. Opdelingen af trafikken giver tryghed og sikkerhed for beboerne - især for børnenes sikre færden i området og frem til skolen.

 

Det har været et stort ønske fra nybyggerne og er, udover nærheden til Aalborg, formentlig en af de væsentligste årsager til bebyggelsens succes.

 

I alt er denne del af Frejlev udbygget eller bliver udbygget med 184 parcelhuse.

 

Projekt Gruppen er blevet taget godt imod i byen og ikke mindst af Frejlev Samråd og grundejerforeningerne. Det er Projekt Gruppens princip at inddrage byen i planlægningen af de nye boligområder, hvilket også giver sig udtryk i, at der i forbindelse med vore lokalplaner i Frejlev stort set ikke har været indsigelser.

 

Projekt Gruppen har et fint samarbejde med Aalborg Historiske Museum. Området i den vestlige del af Frejlev har været beboet uafbrudt fra bondestenalderen helt op til vikingetiden. De arkæologiske udgravninger er omfattende, og de arkæologiske spor er nu omdannet til en stor viden om de tusindårige bosætninger fra tidernes morgen.

 

Det kræver en stor organisation at udvikle så stort et område, og her er vore mangeårige samarbejdspartnere med professionelle landskabsarkitekter, ingeniører, geoteknikere, landinspektører og entreprenørfirmaer en uvurderlig hjælp i processen.