X
Menu


Klaruphave med shared space

Klaruphave er en del af landbrugsjorden fra Klarupgaard på bysiden af Egensevej. Mod nord er området afgrænset af den gamle banesti, der nu er cykelsti. Den er tænkt ind i området som rekreativt areal. Mod syd er området afgrænset af Klarupvej.

Der etableres en beplantet støjvold langs Egensevej. Den er formet som en grøn kile, der er et bakket landskab varierende i højde fra fire meter mod vest til to meter mod øst. Ud over den landskabelige variation er det tanken, at kilen med en række forskellige aktiviteter som opholdstrapper, kælkebakke og stiforløb skal aktivere rummet mellem Egensevej og Klarupbanesti og bidrage til Klarups grønne profil.

 Ud over den grønne kile er der omkring udstykningen flere friarealer, der anlægges som sø og park.

Udstykningen er opdelt i to etaper, den første er 44 parcelhusgrunde mod øst, anden etape er 72 til 88 lejeboliger mod vest.
Lejeboligerne bliver opført i mindre boligenheder, der hver rummer fire til seks lejligheder i to etager. Husene er samlet i tre grupper. De vender alle ind mod et shared space, som alle aldersgrupper kan benytte.

Der er ved planlægningen tænkt nye muligheder ind for at skabe et spændende miljø. Mellem husene anlægges små torve, der tænkes udlagt til opholds-, lege- og aktivitetspladser. De kan efter behov inddrages som parkering.

De små torve muliggør også alternativ etablering af f.eks. mindre seniorbofællesskaber. Generelt skaber boligernes placering det eftertragtede liv mellem bygningerne og giver mulighed for at opprioritere fællesskab og nærhed beboerne i mellem.

F.eks. er der afsat plads til anlæg af et fælleshus af glas, som kan anvendes af alle beboere både i det daglige og til fællesarrangementer.
Lokalplanen forventes endeligt godkendt i løbet af sommeren 2019, og byggeriet igangsættes umiddelbart efter.