X
Menu

Mariendal Møllen, Aalborg


Den gule gård ved Mariendal Møllen blev indkøbt i 2009 og indrettet midlertidigt til kontor for Projekt Gruppen, men med det sigte at renovere eller bygge nyt. Efter en byggeteknisk gennemgang viste det sig, at bygningen fra 1879 var i meget dårlig stand, og det ville ikke være rentabelt at bringe bygningen op til nutidige byggetekniske krav. Herefter blev der igangsat et projektudviklingsarbejde i samarbejde med Aalborg Kommune. Der blev givet tilladelse til nedrivning og til opførelse af en ny kontorbygning. Projektudviklingsarbejdet og grunden blev efterfølgende solgt til et revisionsfirma.