X
Menu

 

Kystsikring i Løkken


I 2015 blev Projekt Gruppen betroet en speciel og vanskelig opgave. Der skulle laves projekt for kystsikring af Kongestien i Løkken, og efterfølgende skulle Projekt Gruppen også stå for gennemførelsen af kystsikringen.

Vesterhavet havde inden for de seneste få år eroderet alvorligt af forstranden og den 12 meter høje klit på grund af Løkken-læmolens læsideerosion. Klittoppens kant var rykket faretruende tæt på de nærmeste sommerhuse med kun 3-5 meter til klitkanten. Den næste storm ville utvivlsomt sende to eller tre af husene i havet.

Derfor skulle projektering og igangsætning af kystsikringen påbegyndes så hurtigt som muligt. Kystsikringen blev, efter aftale med lodsejerne og Kystdirektoratet, udført på en lidt anderledes og ny måde. En hård kystsikring med store sten skal som standard udføres helt inde mod klitfoden, men klittens stejle profil skulle forinden sikres med genopbygning ved hjælp af ca. 20.000 kubikmeter sand i et mindre stejlt profil, som sikrede klitten mod udskridning og dermed også de tre mest truede huse.

Uden på denne nye sandpude placeredes den hårde kystsikring med store sten hentet fra et overskudslager efter molebyggeriet ved Hirtshals Havn. På den måde blev der sparet kostbar tid. Ellers skulle man have vente på nye sten fra granitbruddene i Norge. Efter plantning af 10.000 hjelm-totter på det nye klitprofil fremstår netop denne kystsikring både smuk og stabil.

Kystsikringen blev en succes, og husene blev reddet. Der er nu skabt tryghed for de mange smukke huse på Kongestien.

Billederne er taget under anlægsarbejdet.