X
Menu

Om os


Projekt Gruppen er et projektudviklingsselskab, som enten opkøber og udvikler ejendomme og jordarealer eller indgår i partnerselskaber om udvikling med andre aktører, jordejere eller investorer. Det er Projekt Gruppens princip, at de valgte partnere skal bidrage med skabelsen af merværdien i form af yderligere eller matchende kompetencer.
 
Kompetence kan også forstås på den måde, at en eller flere partnere alene bidrager ved at stille jord eller ejendom til rådighed i udviklingsperioden. Den skabte merværdi deles af parterne.

Projekt Gruppen investerer principielt ikke i færdigudviklede og driftsklare ejendomme, men alene ejendomme eller jordarealer med udviklingspotentiale, herunder f. eks. bynære landbrugsejendomme med et større jordtilliggende. Udviklingspotentiale defineres af Projekt Gruppen som ejendomme eller jordarealer, der på sigt kan omdannes til boliger, byggegrunde eller erhvervsbyggerier.
 
Projekt Gruppen A/S begyndte sit virke i 2005 som et selvstændigt selskab i tilknytning til det daværende rådgivende ingeniørfirma Korsbæk & Partnere. Ingeniørfirmaet blev solgt til Orbicon (Hedeselskabet) i 2012, og John Bo Nielsen fortsatte som hidtil som direktør i det selvstændige selskab Projekt Gruppen A/S. Selskabet har siden udviklet sig markant.
 
I det daglige ledes aktiviteterne af direktør John Bo Nielsen og bestyrelsesformand Mogens Mathiasen. De mange aktiviteter fordrer en stor organisation, som er outsourcet til et netværk af gode og mangeårige samarbejdspartnere med kompetencer, som dækker et bredt felt i det byggede miljø. Det er en bred vifte af arkitekter, landskabsarkitekter, geoteknikere, landinspektører, ejendomsmæglere og entreprenører. Endvidere har Projekt Gruppen et mangeårigt godt samarbejde med de nordjyske kommuners politikere og forvaltningers medarbejdere.